Bestyrelse

Formand: Sofie Westergaard | sw@puppen.dk

Næstformand: Rasmus Klinge Tornqvist rtk@puppen.dk

Kasserer: Jeanne Hinsch kasserer@puppen.dk

Menigt medlem: Kenneth Christoffersen
Menigt medlem: Mie Stender
Menigt medlem: Charlotte Bjørnborg